I-GUN INTELIGENTNÁ STRELNICA

Mnoho ľudí podľahlo kúzlu športovej streľby. Tento šport vyžaduje okrem iného vysokú mieru sebadisciplíny a ochoty sa 
podriadiť zavedeným pravidlám a postupom. So zbraňou sa spája nielen ochrana, ale i veľká zodpovednosť.

Treba vedieť s ňou zaobchádzať a byť na ňu psychicky pripravený. Či ste športový strelec, osoba, ktorá používa zbraň v povolaní alebo osoba, ktorá sa obáva o bezpečnosť seba a svojich blízkych, všetci sa chceme zlepšovať. Pozývame Vás do novootvorenej inteligentnej strelnice  s celoročnou prevádzkou. Táto strelnica patrí k jedným z najmodernejších strelníc na Slovensku. Ako jediná v Topoľčanoch a v blízkom okolí je prístupná odbornej, ale i laickej verejnosti v krytých priestoroch.Strelnica je výcviková, športová, určená pre streľbu z krátkych guľových zbraní pre držiteľov zbrojného preukazu ako aj pre osoby nad 15 rokov, ktoré nevlastnia zbrojný preukaz. Strelnica A  disponuje 3 streleckými boxami pre streľbu do 25metrov s PIT shooting systémom. Streľba má vďaka tomuto systému nekonečné možnosti kombinácií streľby, osvetlenia, vzdialenosti a pohybu terča. Zásah do terča vidíte ihneď na obrazovke. Strelnica B je určená pre situačnú streľbu, streľbu podľa IPSC a iné. Je projektovaná na rozvoj streleckých zručností so zameraním na bezpečné zaobchádzanie so zbraňou. Strelecké stanovišťa napodobňujú rôzne praktické situácie pre použitie strelnej zbrane. Jednotlivé prvky stanovišťa si strelec môže rozmiestniť podľa vlastných predstáv a potrieb.

Strelnica I-GUN je schválená:

  • pre výcvik, streľbu a súťaže z krátkych zbraní bez obmedzenia kalibru
  • pre krátke a dlhé plynové zbrane
  • pre mechanické zbrane
  • pre zbrane nabíjané ústím (predovky)
  • pre strelivo do povolených zbraní v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive
  • v prípade streľby na kovové terče len strelivo s olovenou strelou
  • pre zbrane o úsťovej energii max. 2500J

ZBRAŇ JE ZODPOVEDNOSŤ

Či ste športový strelec, 
osoba, ktorá používa zbraň v povolaní alebo 
osoba, ktorá sa obáva o bezpečnosť seba a svojich blízkych, 
všetci sa chceme zlepšovať. I-GUN je na to ideálnym miestom.

TU NÁS NÁJDETE

Dopravná 168/2
955 01  
Topoľčany