+421 905 75 85 95
Rezervácie podľa individuálnej dohody
I-GUN inteligentná strelnica Príďte si zastrielať Profesionálny prístup Strelnica B Strelnica A

I-GUN inteligentná strelnica

Pozývame Vás do novootvorenej krytej strelnice s celoročnou prevádzkou.

Read More

Príďte si zastrielať

Radi Vás privítame v nových a moderných priestoroch. Príďte sa odreagovať, naučiť sa nové techniky, či zdokonaliť sa.

Read More

Profesionálny prístup

Využite možnosť prediskutovať priebeh Vašej streľby s profesionálom v príjemnej atmosfére.

Read More

Strelnica B

Strelnica B je projektovaná tak, že strelec si scénu môže prestavať podľa vlastných predstáv.

Read More

Strelnica A

Strelnica A ponúka možnosť streľby na progresívny inteligentný terčový systém PIT Shooting – Progresive Inteligent Target System.

Read More

Prečo I-GUN

I-GUN inteligentná strelnica Vám ako jediná na Slovensku ponúka možnosť streľby na progresívny inteligentný terčový systém PIT Shooting – Progresive Inteligent Target System. Zásahy…

Read More

PIT Shooting

Progresívny Inteligentný Terčový Systém PIT Shooting je unikátny český výrobok, ktorý je v Českej republike chránený na Úřadě průmyslového vlastnictví užitným vzorem č. 18109.

Jedná…

Read More

I-GUN inteligentná strelnica

Mnoho ľudí podľahlo kúzlu športovej streľby. Tento šport vyžaduje okrem iného vysokú mieru sebadisciplíny a ochoty sa podriadiť zavedeným pravidlám a postupom.

So zbraňou sa…

Read More

Podmienky

Upozornenie! Vstup a pohyb po strelnici s nabitou zbraňou je prísne zakázaný! Zbraň je možné mať nabitú len v Strelnici A alebo v Strelnici B!

V prípade, že nie ste držiteľom zbrojného preukazu a máte viac ako 15 rokov, môžete si zastrieľať pod dohľadom. Buď prídete v sprievode osoby, ktorá zbrojný preukaz vlastní alebo budete strieľať pod dohľadom nášho skúseného inštruktora. Osoby do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Pred vstupom do strelnice je každý strelec povinný podpísať informovaný súhlas o právach a povinnostiach návštevníka. Prosíme, aby ste venovali náležitú pozornosť aj prevádzkovému poriadku, ktorý je tiež dostupný aj v priestoroch strelnice.

Práva a povinnosti návštevníka strelnice I-GUN Topoľčany
Prevádzkový poriadok strelnice I-GUN Topoľčany

More Info

I-GUN

Pozývame Vás do novootvorenej krytej strelnice v Topoľčanoch. Ako jediná na Slovensku ponúka možnosť streľby na progresívny inteligentný terčový systém PIT Shooting. Nechýba ani strelnica, ktorá napodobňuje rôzne praktické situácie pre použitie strelnej zbrane. Strelec si scénu môže prestavať podľa vlastných predstáv.

Read More »