+421 905 75 85 95
Rezervácie podľa individuálnej dohody

Podmienky

Upozornenie! Vstup a pohyb po strelnici s nabitou zbraňou je prísne zakázaný! Zbraň je možné mať nabitú len v Strelnici A alebo v Strelnici B!

V prípade, že nie ste držiteľom zbrojného preukazu a máte viac ako 15 rokov, môžete si zastrieľať pod dohľadom. Buď prídete v sprievode osoby, ktorá zbrojný preukaz vlastní alebo budete strieľať pod dohľadom nášho skúseného inštruktora. Osoby do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Pred vstupom do strelnice je každý strelec povinný podpísať informovaný súhlas o právach a povinnostiach návštevníka. Prosíme, aby ste venovali náležitú pozornosť aj prevádzkovému poriadku, ktorý je tiež dostupný aj v priestoroch strelnice.

Práva a povinnosti návštevníka strelnice I-GUN Topoľčany
Prevádzkový poriadok strelnice I-GUN Topoľčany